Musik med børn og voksne med autisme

Musikterapi for børn og voksne med autisme

Mange mennesker med autisme kan have svært ved den fysiske berøring. Her kan musik være brobygger, idet der kan tales om en form for musikalsk omfavnelse, når musik spilles nænsomt og direkte til det enkelte menneske med autisme.

Jeg arbejder i det musikalske samvær på kommunikativ kontakt, opmærksomhed i nuet og på at skærpe den enkeltes selvforståelse og evne til at indgå konstruktivt i relationel kontakt. Der tages udgangspunkt i den enkeltes egne initiativer i mimik, lyd, bevægelse og evt. tale.

Rigide spillemønstre og adfærdsmønstre søges nænsomt udfordret i det musikalske samvær. Sangskrivning og spontan musik’digtning’ inddrages i det omfang, klientens sproglig og kognitive niveau tillader det.

Læs mere om forskning i musikterapi og autisme ved Aalborg universitet

Ulla stod for et musikterapeutisk projekt, hvor hun kørte nogle modulforløb med enkelte børn og grupper af børn. Det har været en fantastisk oplevelse, at følge Ullas arbejde med børnene, hvor hun gennem musik, sang m.m. har formået at skabe kontakt til selv de mest kontaktsvage børn.

Stig Hjaltalin

leder, Troldemosen, Gentofte

DET MUSIKALSKE SAMVÆR KAN
fremme verbal og navnlig nonverbal kommunikation
udvikle fælles opmærksomhedsfokus
fremme initivtiv-tagen
udvikle social opmæksomhed
fremme livsglæde
Tina (autist – 44 år i 2016) er meget glad for musik og sang. Musik og sang er virkelig noget der beriger Tinas dagligdag og der har hun i en del år haft stor glæde af Ulla Hyldgaards musikpædagogiske undervisning på ugentlig basis.

For år tilbage måtte kommunen af besparelseshensyn stryge denne musikundervisning. Derfor besluttede vi, at Tina (for egen regning) skulle have private timer hos Ulla hvilket hun idag får hver anden uge.

Under disse musiksessions er Tina meget deltagende og fokuseret – synger, spiller, f.ex. med maracas (raslere), og på tromme m.m. og ind imellem finder hun også selv på nye tekster med fuld gå-på-mod.

Derfor er vi rigtig glade for Ullas ihærdige indsats og samspil med Tina som virkelig er med til at lyse op i Tinas hverdag.

Ingrid Hansen

Mor til Tina

Få nyheder og inspiration!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få inspiration til, hvordan du bruger musik, leg og nærvær med børn 

Tak! Vi ses i din inbox :-)