Musikterapi

Musik for mennesker med særlige behov

Musikterapi er en effektiv behandlingsform, som er videnskabeligt funderet og kan afhjælpe både fysiske, psykiske, sociale, kognitive, kommunikative og eksistentielle problematikker.

Hvordan kan jeg hjælpe?
Musik med børn og voksne med funktionsnedsættelser

Musik med børn og voksne med funktionsnedsættelser

Jeg skaber nye veje til kontakt og til kommunikativ udveksling ved at inddrage både bevægelser, mimik og lyde fra klienterne. Når det sættes ind i en musikalsk ramme, kan klienten få en oplevelse af, at blive hørt, set, spejlet og forstærket i eget udtryk.

Musik med børn og voksne med autisme

Musik med børn og voksne med autisme

Der kan arbejdes med specifikke mål, som at stimulere sproglig udvikling og motorisk koordinationsevne, udvikle evnen til at indgå i socialt og musikalsk samspil eller at udvikle kropsfornemmelse, selvtillid og brug af fantasi.
Musik med omsorgssvigtede børn og unge

Musik med omsorgssvigtede børn og unge

Musik med omsorgssvigtede børn og unge handler først og fremmest om at opbygge en tillidsfuld relation. Musikken kan via sin legende, rummende og udtryksfulde kvaliteter bidrage til dette.
Musik og selvudvikling

Musik og selvudvikling

Musik er et fantastisk middel til at centrere opmærksomheden i nuet og kan bruges bevidst til afspænding, meditation, frigørende dans og som baggrund for anden kreativ udfoldelse.
Musik for demensramte

Musik for demensramte

Det kan være en berigende oplevelse at nyde musik i fællesskab med andre ældre og demensramte. På det individuelle plan kan der arbejdes mere specifikt med den enkeltes problematikker.

Musik for døende

Musik for døende

For den pårørende kan musikken være en gave, idet musikken har en evne til at give plads til følelser, der ellers er svære at rumme. Musikken kan formidle det, som kan være svært at sætte ord på.

Fotos: Marlene Lilienhoff

Jeg har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra de involverede institutioner, og flere har for egne midler fortsat samarbejdet med Ulla efterfølgende.

Stine Wilms Høyer

Kulturfaglig Leder, Gentofte kommune

Mine metoder varierer meget alt efter, hvilket forløb og hvilket menneske(r), jeg har med at gøre.

Jeg har erfaring med:

 

  • Sangskrivning
  • Fri improvisation
  • Palliativ stemningsmusik
  • At lytte til musik/ fantasirejser
  • At spejle og forstærke musikalske udtryk
  • Socialt udviklende teknikker såsom tur-tagning, solo på skift m.v.
  • Bevidst brug af instrumenter og stemmen til at udtrykke og bearbejde følelser
  • Kreativt og individuelt tilpasset brug af eksisterende musik/sange
  • Inddragelse af andre kunstarter i terapien, såsom tegninger og dans

Musik har en enestående evne til at skabe fællesskabsfølelse, at opløfte, berøre, formidle og forløse.

 

Musikken kan bruges professionelt til at lindre isolationsfølelse, sprede glæde, skærpe livskvaliteten og bidrage til psykisk sundhed.

Få nyheder og inspiration!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få inspiration til, hvordan du bruger musik, leg og nærvær med børn 

Tak! Vi ses i din inbox :-)