Musik med omsorgssvigtede børn & unge

Musiketerapi for omsorgssvigtede børn og unge

Musik med omsorgssvigtede børn og unge handler først og fremmest om at opbygge en tillidsfuld relation. Musikken kan via sin legende, rummende og udtryksfulde kvaliteter bidrage til dette.

Følelser kan komme konstruktivt til udtryk uden nødvendigvis at opfølges af verbal refleksion. Der kan inddrages sangskrivning/digte/tegning som effektiver måder at belyse svære følelser og som metoder til at opbygge selvtillid, selvværd og selvforståelse.

For denne aldersgruppe betyder det ekstra meget, hvordan de ser ud i andres øjne, så det har været ekstra glædeligt, når et forløb har kunnet afsluttes med en optræden eller evt. en indspilning i et rigtigt lydstudio.

Jeg underviser tillige i helt alm. sammenspil – også med børn og unge, som ikke på forhånd kan spille på et instrument. Undervisningen tilpasses de udfordringer, de unge har, så de får en positiv oplevelse ud af at bidrage til et musikalsk fælles-produkt

I grupper kan der yderligere arbejdes med social opmærksomhed, turtagning, musiklytning, alm. sammenspil og udvikling af fællesskabsfølelse.

Vi har simpelthen kun pænt at sige om Ulla, hun leverer varen og er 100 % professionel, hun er visionær, ressourceorienteret og meget, meget nem at samarbejde med!
Carsten West

Afdelingsleder, Broen (Et socialpædagogisk bo- og behandlingsmiljø for omsorgssvigtede børn og unge med varig nedsat psykisk funktionsevne)

DET MUSIKALSKE SAMVÆR KAN
opbygge selvværd og selvtillid
udtrykke og forløse følelser på konstruktiv måde
udvikle empati og selvomsorg
skærpe identitetsfølelse
forbedre den unges relations-kompetencer

Få nyheder og inspiration!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få inspiration til, hvordan du bruger musik, leg og nærvær med børn 

Tak! Vi ses i din inbox :-)