Musik med børn og voksne med funktionsnedsættelser

funktionsnedsaettelser

En af musikterapiens fornemmeste opgaver med mennesker uden et udviklet verbalt sprog eller med et manglefuldt verbalt sprog er, at udbedre den manglende kilde til kommunikation og kontakt med andre mennesker, som sproget udgør.

Som musikterapeut forsøger jeg at skabe nye veje til kontakt og til kommunikativ udveksling ved at inddrage både bevægelser, mimik og lyde fra klienterne i mit virke. Disse initiativer fra klienten sættes ind i musikalske rammer, og klienten kan få en oplevelse af at blive hørt set og spejlet i sit eget udtryk.

Med musikken som medie kan klientens energiniveau påvirkes i den ene eller den anden retning og svære følelser kan rummes og udtrykkes på en konstruktiv måde.

Ulla stod for et musikterapeutisk projekt, hvor hun kørte nogle modulforløb med enkelte børn og grupper af børn. Det har været en fantastisk oplevelse, at følge Ullas arbejde med børnene, hvor hun gennem musik, sang m.m. har formået at skabe kontakt til selv de mest kontaktsvage børn.

Stig Hjaltalin

leder, Troldemosen, Gentofte

DET MUSIKALSKE SAMVÆR KAN
Skærpe koncentrationsevnen

 

Forøge øjenkontakt og vokalisering
Fremme imitation og initiativtagen
Styrke selvfølelsen, livsglæden og den spontane selvudfoldelse
Skærpe situationsfornemmelsen
Udvikle evnen til turtagning

Ud fra hvad den enkelte klient har af problematikker kan der arbejdes med specifikke målsætninger, såsom at:

 

  • Styrke kontakt- og kommunikationsmuligheder
  • Udvikle sociale færdigheder, såsom tur-tagning og mod til selvudtryk
  • Stimulering af sproglig udvikling og motorisk koordinationsevne
  • Udvikle evnen til ’tur-tagning’ og til at indgå i socialt og musikalsk samspil
  • Udvikle kropsfornemmelse, selvtillid, mod til selvudtryk og brug af fantasi.
  • Udvikle bedre kontakt til følelser (mulighed for at udtrykke, bearbejde og håndtere dem) samt skærpe opmærksomheden i nuet.

 

Mennesker med funktionsnedsættelse og et verbalt sprog

Mange af de samme målsætninger gør sig gældende for mennesker med funktionsnedsættelse og et verbalt sprog, om end metoderne til at nå målene vil variere meget alt efter hvilket funktionsniveau klienterne har. I gruppe kan der yderligere arbejdes med bl.a. at udvikle fællesskabsfølelse, lytte til hinanden, stå frem med eget udtryk, skrive sange sammen og opføre mindre musikalske forestillinger.

 

Læs mere om forskning i musikterapi og udviklingsforstyrrelser

 

Få nyheder og inspiration!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få inspiration til, hvordan du bruger musik, leg og nærvær med børn 

Tak! Vi ses i din inbox :-)